Czym zaskoczą studenci krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w 2023 roku?

09.01.2023
AGH

Ponad 1,3 mln zł na projekty studenckich kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie zostało rozdysponowanych w ramach Grantów Rektora AGH.

Komisja konkursowa wyłoniła projekty kół studenckich AGH, które otrzymają dofinansowanie z konkursu „Grant Rektora”. Jedenastu wnioskom, spośród 92 złożonych, przyznano status strategicznych i tym samym najwyższe dofinansowanie.

Projekty strategiczne to takie, których efekty będą widoczne w długim horyzoncie czasowym. Jednymi z najwyżej dofinansowanych są projekty udoskonalane przez studentów już od kilku lat. Są to m.in. rozwój motocykla wyścigowego, nad którym pracuje koło naukowe E-Moto oraz wprowadzenie systemu telemetrycznego oraz rozwój solarnej łodzi wyścigowej, nad czym pracuje koło naukowe AGH Solar Boat. Na dalszy rozwój i możliwość startu w zawodach międzynarodowych studenci z tych kół otrzymają po ponad 100 tys zł.

jp


Nauki techniczne