Doktorantka Politechniki Łódzkiej nagrodzona na Dynamics Days Europe 2023

18.09.2023
archiwum prywatne Sandra Zarychta

Sandra Zarychta, doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej (IDS) Politechniki Łódzkiej (PŁ) została laureatką nagrody na Najlepszą Prezentację Posterową na międzynarodowej konferencji Dynamics Days Europe 2023, która odbyła się w Neapolu.

PŁ informuje, że młoda naukowczyni została nagrodzona we Włoszech za poster: „Numerical and experimental investigation of a discontinuous capsule drive with the use of Fourier series-based method of control optimization”.

Sandra Zarychta kształci się w IDS PŁ w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna, jej promotorem głównym jest prof. Jerzy Wojewoda, a pomocniczym dr inż. Marek Balcerzak, obaj naukowcy pracują w Katedrze Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym PŁ.  

Jak wyjaśnia Sandra Zarychta, przedmiotem jej badań jest sterowanie optymalne układów mechanicznych z nieciągłościami, które w mechanice mogą być powodowane m.in. przez uderzenia czy tarcie suche. W ramach grantu PRELUDIUM stosowana jest nowa metoda szacowania sterowania optymalnego, oparta na szeregu Fouriera. Dzięki niej funkcja sterująca może zostać opisana pewną liczbą parametrów, które następnie mogą być optymalizowane numerycznie – dodaje.

jp


Innowacje