Trwa budowa Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

18.09.2023
Politechnika Gdańska

Trwa budowa Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej (CEI PG). Nowoczesna placówka naukowo-badawcza będzie zajmować się rozwojem „zielonych” technologii i proekologicznych rozwiązań. Budynek osiągnął już swoją docelową wysokość. 

Powstanie CEI PG umożliwi naukowcom opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii. Wśród obszarów badawczych znajdą się ochrona środowiska, m.in. oczyszczanie ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa), energooszczędności w budownictwie, transporcie i przemyśle, odnawialne źródła energii i rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Obiekt pełnić będzie również funkcję dydaktyczną, kształcąc kadry specjalistek i specjalistów, ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w przyszłości.

Budynek zaprojektowano w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, ekologicznych technologii, a po uruchomieniu będzie on pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą – informuje uczelnia.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2023-09/w-piatek-na-budowie-centrum-ekoinnowacji-zawisnie-wiecha

 

jsz


Innowacje