Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w konsorcjum europejskiego projektu Food4CE

19.09.2023
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest członkiem konsorcjum projektu Food4CE. Celem przedsięwzięcia, którego liderem jest słoweński Uniwersytet w Mariborze, jest analiza tematu alternatywnych sieci żywnościowych. W projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z Europy Środkowej.

Projekt ma na celu zbadanie potencjału łańcucha dostaw żywności w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zidentyfikowanie nowych i innowacyjnych podejść do produkcji i dystrybucji żywności – czytamy w serwisie poznańskiej uczelni. 

Koncentrując się na alternatywnych sieciach żywnościowych, naukowcy przeanalizują sposoby tworzenia bardziej zrównoważonych i odpornych systemów żywnościowych, które mogą zaspokoić potrzeby konsumentów, jednocześnie chroniąc środowisko. Ponadto uruchomionych zostanie pięć Centrów Innowacji w pięciu różnych krajach, co jeszcze bardziej zwiększy zasięg i oddziaływanie przedsięwzięcia.

Więcej: https://puls.edu.pl/aktualno-ci/rozpocz-cie-projektu-food4ce

 

jsz


Innowacje