Doktorantka Politechniki Wrocławskiej wygrała konkurs „Innowacja jest kobietą”

01.03.2018

Zwyciężczynią konkursu „Innowacja jest kobietą” została Agnieszka Podwin, doktorantka Politechniki Wrocławskiej.
Laureatka do konkursu zgłosiła koncepcję niskokosztowego mikrolaboratorium biologicznego „lab-on-chip”, składającego się z trzech komponentów, z których każdy zawiera autorski wynalazek. Nagrodzone rozwiązanie zostanie zaprezentowane w czerwcu 2018 roku podczas międzynarodowej wystawy „Invent Arena” w Trzyńcu, w Czechach.
„Innowacja jest Kobietą” to konkurs adresowany do badaczek, które mogą pochwalić się opracowaniem autorskiego innowacyjnego rozwiązania. Konkurs stanowi jedną z form promowania przez Fundację „Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki” osiągnięć kobiet w sektorze naukowo-badawczym.


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia