Doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza optymalne parametry orbit satelitów geodezyjnych

15.11.2022
NASA/Novapix/ Bridgeman Images/ East News

Doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu bada symulacje orbit i globalnych parametrów geodezyjnych dla przyszłych geodezyjnych misji satelitarnych. W planach Joanny Najdar jest stworzenie narzędzia, które mogłoby znacznie pomóc rozwijającemu się obecnie sektorowi kosmicznemu.

Badaczka w swojej pracy próbuje wyznaczyć optymalne parametry orbit przyszłych satelitów geodezyjnych tak, aby dzięki temu zmaksymalizować ich udział i zwiększyć dokładność wyznaczania globalnych parametrów geodezyjnych, jakimi są np. współrzędne środka masy Ziemi, współrzędne bieguna, eksces długości doby, współczynniki spłaszczenia Ziemi, współrzędne geocentrum czy parametry rotacji Ziemi.

Pozwoli to nie tylko poprawić jakość parametrów, które są kluczowe przy wyznaczaniu ubytku masy lodowców na Grenlandii czy określenia wielkości podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, ale także pomoże w zmniejszeniu ilości wystrzeliwanych satelitów – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/cel-usprawnic-przyszle-geodezyjne-misje-satelitarne-3914.html

 

jsz 


Nauki techniczne