Dr Wiesław Rozłucki doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

28.03.2024
Fot. P. Potapowicz SGH

Dr Wiesław Rozłucki – jeden z głównych twórców Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pierwszy prezes, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS oraz doktor geografii ekonomicznej (PAN) – otrzymał dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie za wniesienie szczególnych zasług dla rozwoju polskiej gospodarki – poinformowała Gazeta SGH.

Laudację z tej okazji wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, a także promotor w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa dr. Wiesławowi Rozłuckiemu.

– Nadanie tytułu doktora honoris causa Panu dr. Wiesławowi Rozłuckiemu związane jest przede wszystkim z Jego zasługami dla powstania i rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Giełda papierów wartościowych postrzegana jest bowiem w odbiorze społecznym jako symbol wolnej gospodarki – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska.

jp


Wydarzenia