Europejski Hub Innowacji Cyfrowych HPC4Poland zdobył nagrodę BDVA i-Space Gold

14.11.2023
fot. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub – EDIH) HPC4Poland, którego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, zdobył nagrodę BDVA i-Space Gold, przyznawaną za jakość i wysoki poziom zaawansowania dostępnych badań i innowacji – informuje Centrum.

Węzeł Innowacji Cyfrowych HPC4Poland jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem związanym z inicjatywą I4MS, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji z sektora produkcyjnego w wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Celem HPC4Poland jest utworzenie ponadregionalnego węzła HPC (high-performance computing) w Polsce, łącząc zasoby i ekspertyzę partnerów z zamiarem urzeczywistniania wizji Przemysłu 4.0.

Nagrodę BDVA i-Space Gold otrzymują środowiska innowacji, które spełniają niezbędne wymogi do wspierania innowacji opartych na danych i sztucznej inteligencji. EDIH HPC4Poland został sklasyfikowany w najwyższej grupie takich organizacji w Europie.

Więcej: https://www.pcss.pl/nagroda-dla-edih-hpc4poland/

 

jsz


Nowoczesna gospodarka