EY Polska Partnerem Strategicznym Akademii Leona Koźmińskiego

20.11.2023
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Światowy lider rynku usług profesjonalnych, obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe i prawne, consulting oraz strategię i transakcje EY Polska i Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie zawarły porozumienie, na mocy którego będą współpracować przy realizacji projektów mających pozytywny wpływ na kształtowanie edukacji liderów przyszłości. Firma dołączyła tym samym do pionierskiej inicjatywy w polskim środowisku akademickim – kapitału żelaznego utworzonego przez ALK.

W ramach porozumienia prowadzona będzie wspólna komunikacja oraz inicjatywy angażujące społeczność akademicką i biznesową. Eksperci EY Polska będą dzielić się wiedzą i praktycznym doświadczeniem jako patron dwóch kierunków studiów, a jedna z sal wykładowych ALK zyska branding firmy – informuje ALK.

Połączenie sił z Akademią Leona Koźmińskiego i dołączenie do kapitału żelaznego – innowacyjnej i przełomowej inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym – to dla nas ogromny powód do dumy – powiedziała Agnieszka Talik, Partnerka w Dziale Audytu EY.  Wspólnie wywieramy pozytywny wpływ na kształcenie pracowników i liderów jutra.

jp


Szkolnictwo wyższe