Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Miastem Rybnik oraz Klinicznym Szpitalem Psychiatrycznym

20.11.2023
fot. Przemyslaw Kowal Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie współpracował z Miastem Rybnik oraz Klinicznym Szpitalem Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku. Porozumienie o współpracy podpisali: rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor szpitala prof. dr hab. inż. Joachim Foltys oraz prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Współpraca ma na celu promowanie rozwoju nauki, opieki zdrowotnej oraz badań naukowych. Porozumienie obejmie m.in. realizację wspólnych projektów regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych; współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego uczelni oraz organizację praktyk dla studentów i studentek.

Sygnatariusze zapowiadają też organizację staży dla najlepszych studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek, udział szpitala w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych na uczelni oraz angażowanie pracowników i pracowniczek szpitala w prowadzenie zajęć ze studentami i studentkami – informuje uczelnia.

Więcej: https://us.edu.pl/event/nawiazanie-wspolpracy-z-miastem-rybnik-oraz-klinicznym-szpitalem-psychiatrycznym-w-rybniku/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe