Gdański Uniwersytet Medyczny członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów

21.11.2023
fot. European University Association

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został członkiem European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uczelnie wyższe z całej Europy, mającego na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy uczelni oraz działalności dydaktycznej i badawczej. 

– To ważne, abyśmy w pełni uczestniczyli w europejskim obiegu myśli i idei kształtujących uniwersytety i akademickość. Od teraz będziemy mieć dostęp do sieci różnorodnych uczelni w Europie, co powinno wesprzeć nas w tworzeniu partnerstw oraz przyczynić się do strategicznego rozwoju Uniwersytetu.– mówi, prorektor ds. nauki GUMed, prof. Michał Markuszewski cytowany w serwisie uczelni. 

EUA zrzesza ponad 850 instytucji z 49 krajów. Stowarzyszenie zapewnia członkom lepszą współpracę m.in. dzięki wymianom pracowników oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń poświęconych dydaktyce, pracy naukowo-badawczej, a także zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem i strukturą ośrodków akademickich.

Więcej: https://gumed.edu.pl/76932.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe