Porozumienie gdańskich uczelni wyższych z powiatem wejherowskim

21.11.2023
fot. Uniwersytet Gdański

Samorząd powiatu wejherowskiego podpisał umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi sojusz Uczelni Fahrenheita (FarU). Gdańskie uczelnie wyższe będą wspierać edukację młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat wejherowski.  

Głównym celem podpisanej umowy jest zapewnienie wykwalifikowanych bieżących i przyszłych kadr dla lokalnego, subregionalnego i regionalnego rynku pracy, nauki, badań naukowych oraz innowacji poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu wykształcenia absolwentów szkół i uczelni.

Wśród najważniejszych tematów współpracy wymieniono rozbudowę portów w Gdańsku i w Gdyni oraz działania związane z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Te przedsięwzięcia w najbliższych latach spotęgują rozwój infrastruktury, potrzeb edukacyjnych oraz rynku pracy powiatu wejherowskiego – czytamy w serwisie Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/6010/porozumienie-gdanskich-uczelni-wyzszych-z-powiatem-wejherowskim

 

jsz


Szkolnictwo wyższe