Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie rozpoczęła współpracę z Kancelarią Sejmu Republiki Litewskiej

09.02.2024
fot. Ilona Šilenkova

W Sejmie Republiki Litewskiej odbyło się podpisanie umowy o współpracy między Filią Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) w Wilnie a Kancelarią Sejmu Republiki Litewskiej. Porozumienie zostało podpisane przez Kanclerza Sejmu Modestasa Gelbūdasa i Dziekana Filii UwB w Wilnie dr hab. Jerzego Halickiego, prof. UwB.

Umowa obejmuje współpracę UwB z Kancelarią Sejmu Litwy w zakresie studiów, badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań projektowych, przy jednoczesnym harmonizowaniu teorii i praktyki w rozwijaniu kompetencji studentów, wykładowców i pracowników Kancelarii – informuje wileńska Filia UwB. 

Celem umowy jest wzmacnianie odpowiedzialności społecznej, promowanie zintegrowanego systemu studiów oraz generowanie wartości dodanej poprzez realizację projektów. W ramach umowy przewidziano także możliwość odbywania praktyk zawodowych przez studentów Filii UwB w Wilnie w Kancelarii Sejmu Republiki Litewskiej.

jp


Szkolnictwo wyższe