Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie kształcił przyszłych lekarzy i pielęgniarki

09.02.2024
fot. UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie planuje od 1 października 2024 r. otworzyć studia na kierunku pielęgniarstwo, a w roku akademickim 2025/2026 uruchomić medycynę.  

Te plany zostały uwzględnione w strategii rozwoju uczelni na lata 2023–2030 – mówi Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN. 

Przez niemal pięć miesięcy uczelnia wykonała liczne prace mające na celu przygotowanie nie tylko programu studiów i pozyskanie odpowiedniej kadry dydaktycznej, ale i nawiązanie współpracy z jednostkami leczniczymi, umożliwiającymi prowadzenie zajęć praktycznych oraz organizowanie praktyk i staży. 

– Dziś mamy podpisanych już 15 umów ze szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej z całej Małopolski. Będzie to z pewnością z korzyścią dla tych placówek, jak i dla naszych przyszłych studentów, którzy zapewne trafią do nas z różnych części województwa. Cieszę się z bardzo pozytywnego odbioru w środowisku medycznym naszej inicjatywy poszerzenia oferty edukacyjnej i z chęci rozpoczęcia przez szpitale współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – podkreślił prorektor dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN.

jp


Szkolnictwo wyższe