Finaliści 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”

19.09.2023
Polityka

Tygodnik „Polityka” opublikował listę 15 finalistów 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Nauki humanistyczne: dr Michał Koza – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński (UJ), dr Paweł Nowakowski – Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski (UW), dr Kamil Mamak – Wydział Prawa i Administracji, UJ, dr Maria Ferenc – Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.

Nauki społeczne: dr Marek Muszyński – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (PAN), dr hab. Łukasz Okruszek – Instytut Psychologii PAN, dr Marta Sylla – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Nauki o życiu: dr Maciej Cieśla – Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, dr Damian Jacenik – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, dr hab. n. med. Paweł Rajwa – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Nauki ścisłe: dr hab. Piotr Skowron – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, UW, dr inż. Michał Dziadek – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr Marcin Lindner – Instytut Chemii Organicznej PAN,

Nauki techniczne: dr inż. Adam Okniński – Centrum Technologii Kosmicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, dr inż. arch. Monika Szopińska-Mularz – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.

jp


Wydarzenia