Forum Ekonomiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

22.05.2023
KUL

Inflacja – czy to ekonomiczny koniec świata?” – to temat tegorocznego Tygodnia Ekonomicznego oraz Forum Ekonomicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), które odbędzie się w dniach 22-26 maja 2023 r. 

Na zaproszenie studentów ekonomii KUL zagadnienie to podejmą eksperci, zarówno naukowcy, jak i praktycy. Gośćmi Forum będą m.in. wiceminister finansów Sebastian Skuza, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha, wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa oraz dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki.

Ideą wydarzenia jest przybliżenie aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, zarówno w ich teoretycznym, jak też praktycznym kontekście. Dlatego stało się tradycją, iż do dyskusji zapraszani są wybitni przedstawiciele świata nauki, osoby pełniące rozmaite funkcje w życiu publicznym, dziennikarze i publicyści, a także praktycy.

jp


Nowoczesna gospodarka