Gdańscy lekarze z nagrodą dla najlepszego zespołu zajmującego się diagnostyką i leczeniem raka płuca w Europie

25.09.2023
Gdański Uniwersytet Medyczny

Zespół lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – szpitala klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – zdobył nagrodę dla najlepszego zespołu zajmującego się diagnostyką i leczeniem raka płuca w Europie, przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca (International Association for the Study on Lung Cancer, IASLC). 

IASLC to największa światowa organizacja zajmująca się rakiem płuca. Skupia ona ponad 10 500 członków – biologów, pielęgniarek i lekarzy zajmujących się tym nowotworem. W konferencji w Singapurze uczestniczyło 5 600 delegatów z 60 krajów świata – informuje gdańska uczelnia.

Do kryteriów wyboru laureatów należały m.in. zaufanie pacjenta, współpraca w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i okazywana mu empatia. Pod uwagę brano również dostęp chorego do opieki i opcji terapeutycznych, jakość komunikacji pomiędzy medykami a pacjentem, zakres przekazywanych mu informacji oraz skuteczność diagnostyki i leczenia.

Więcej: https://gumed.edu.pl/75892.html

 

jsz


Medycyna i biotechnologia