Inauguracja działalności jednostek Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

25.05.2023
SGMK

24 maja 2023 r. w siedzibie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a odbyło się uroczyste otwarcie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Dzień później, czyli 25 maja,  w Krakowie przy ul. Basztowej 20 odbędzie się inauguracja działalności Kolegium Filozofii i Teologii SGMK.

W rozpoczynającym działalność w Warszawie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia realizowane będzie kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej SGMK w dwóch dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Natomiast w Krakowie w Kolegium Filozofii i Teologii realizowane będzie kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej, będącej częścią SGMK, w dyscyplinach: filozofia i nauki teologiczne.

Docelowo w strukturze SGMK funkcjonować będzie pięć kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

jp


Szkolnictwo wyższe