Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska będą współpracować z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

24.05.2023
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski (UO) i Politechnika Opolska będą współpracować z warszawską Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem zawartego porozumienia jest stworzenie międzysektorowego centrum innowacji i kompetencji Erasmus+ InnHUB Opole.

Centrum ma integrować potencjał opolskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz władz miejskich i regionalnych. 

– Na wielu polach konkurujemy z Politechniką Opolską, bo mamy podobne kierunki studiów czy obszary badań. Ale na wielu możemy współpracować w ramach usieciowienia. Liczymy, że będziemy tę współpracę rozwijać. Im więcej jest partnerów instytucjonalnych w różnych programach rozwojowych, tym lepiej, ponieważ daje to możliwość wnoszenia przez tych partnerów unikalnych kompetencji i służy wypracowaniu efektu synergii korzystnego dla wielu stron takiej kooperacji – zapowiada  prorektor ds. rozwoju i finansów dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://uni.opole.pl/page/5740/uniwersytet-opolski-wspoltworzy-erasmus-innhub-opole

 

jsz


Szkolnictwo wyższe