Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma 100 lat 

29.12.2022
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętuje jubileusz 100 lat. W programie obchodów jest konferencja naukowa, uroczyste koncerty, zwiedzanie nowej siedziby Instytutu na Kampusie Morasko oraz prezentacja wystawy jubileuszowej. 

Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy – obok muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (rok założenia 1911) oraz muzykologii na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza (1912) – do najstarszych w Polsce placówek uniwersyteckich o takim profilu naukowym

Geneza poznańskiej muzykologii w sposób niemal symboliczny zbiega się z odzyskaniem polskiej państwowości po długim okresie zaborów. Poważny impuls do jej powstania w nowo odrodzonej Rzeczpospolitej (1919/1920) nadał ksiądz dr Wacław Gieburowski, znany dyrygent zespołów chóralnych i teoretyk muzyki, który na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim przeprowadził serię wykładów o tematyce historyczno-muzycznej.

Więcej: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/100-lat-wiedzy-na-temat-muzyki

jsz


Szkolnictwo wyższe