IX Konkurs GOSPOSTRATEG

19.05.2022
Fot. NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło dziewiąty konkurs GOSPOSTRATEG. Konkurs obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe: obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu, obszar pułapki braku równowagi, obszar pułapki demograficznej, obszar pułapki słabości instytucji.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

Dzięki wzmożonej pracy naukowej, możliwa jest realizacja projektów na rzecz społeczeństwa i gospodarki. Stymulujemy więc obszary, które wymagają podjęcia niezbędnych działań. Poprzez realizację Programu GOSPOSTRATEG chcemy zagospodarować luki w ważnych obszarach, niezbędnych do rozwoju kraju – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–ix-konkurs-na-projekty-otwarte

jp


Badania i rozwój