Katolicki Uniwersytet Lubelski chce otworzyć szpital kliniczny

22.09.2022
Bartosz Makowski/REPORTER

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II poszukuje lokalizacji na szpital kliniczny. Jest to związane z planowanym uruchomieniem od października 2023 roku kierunku lekarskiego, a także prowadzonymi już studiami pielęgniarskimi i położniczymi. 

O wsparcie w uzyskaniu lokalizacji na szpital kliniczny zwrócił się rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Marszałek poinformował, że wstępnie wytypowane zostały dwie lokalizacje: przy ulicy Herberta oraz przy ulicy Lubartowskiej, są one obecnie wykorzystywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Trwa szacowanie wartości obu nieruchomości i będącego na wyposażeniu mienia oraz sprzętu.

Rektor KUL z kolei poinformował, że w sprawie kierunku lekarskiego i szpitala klinicznego KUL nawiązał współpracę m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie oraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

jp


Medycyna i biotechnologia