Kolejne wsparcie z resortu nauki dla publicznych uczelni zawodowych

02.04.2021

W ramach projektu Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości 10 publicznych uczelni zawodowych może skorzystać ze wsparcia finansowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) przeznaczy 10 mln zł na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Ze wsparcia mogą skorzystać uczelnie, które w 2021 r. nie uzyskały finansowania w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości. 

Jak informuje resort nauki, założenia projektu powstały na bazie analizy efektów Dydaktycznej inicjatywy doskonałości oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19.

W czasie narastającego zagrożenia epidemicznego wyzwaniem dla publicznych uczelni zawodowych było kontynuowanie kształcenia w nowych warunkach, szczególnie prowadzenie kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym – podkreśla MEiN. Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości jest wspieranie tych zmian.

jp


Szkolnictwo wyższe