Dwanaście uczelni z akredytacją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

02.04.2021

W wyniku postępowania o nadanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), dwanaście polskich uczelni gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów otrzymuje Akredytację NAWA.

Uzyskanie Akredytacji Agencji jest warunkiem realizacji poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA, Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców, Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców.

Akredytacja upoważnia do udziału w programach Agencji na realizację kursów w latach 2021-2023.

Akredytację NAWA otrzymały: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Rzeszowski

jp


Szkolnictwo wyższe