Konferencja LubTech Smart Food 2023

07.11.2023
fot. LubTech Smart Food 2023

15 listopada 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz w formule online odbędzie się konferencja LubTech Smart Food 2023 dedykowana zaawansowanym technologiom w obszarze projektowania i produkcji żywności wpisującym się w ogólnoeuropejski trend Zielonego Ładu. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną kompetencje podmiotów działających w tym obszarze z Lublina i województwa lubelskiego: uniwersytetów, instytutów badawczych i firm na przykładzie realizowanych przez nie kluczowych projektów oraz zakresu współpracy w regionie, w kraju oraz za granicą.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in. nad jakimi nowymi technologiami i rozwiązaniami pracują obecnie podmioty z obszaru rolnictwa, żywności i żywienia, w jakich instytucjach należy szukać wsparcia ekspertów, gdzie i w jakich laboratoriach można oceniać i testować innowacyjne rozwiązania, jaką pomoc doradczą i finansową można uzyskać, jaką rolę w procesie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań pełnią poszczególne instytucje w ramach ekosystemu innowacji.

Więcej:
https://lubtech.lublin.eu/

jp


Innowacje