Naukowiec Uniwersytetu Wrocławskiego laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

13.11.2023
Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Prof. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z czterech laureatów Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023. Nagrodę otrzymał w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za zaprojektowanie i otrzymanie nowych związków aromatycznych o unikatowej strukturze i właściwościach – informuje uczelnia.

Prof. Stępień jest uznanym w środowisku międzynarodowym autorytetem, kształtującym dziedzinę badań nad związkami aromatycznymi. Owocem jego prac, prowadzonych na pograniczu syntezy organicznej, fizycznej chemii organicznej i chemii teoretycznej było zaprojektowanie, a następnie synteza nowych cząsteczek aromatycznych i antyaromatycznych o unikalnej budowie i o niezwykłych, często trójwymiarowych kształtach. 

Cząsteczki prof. Stępnia mogą stanowić inspirację w poszukiwaniach nowych materiałów organicznych, w szczególności barwników funkcjonalnych. Mogą znaleźć różnorodne zastosowania w urządzeniach LED, fotowoltaice oraz diagnostyce medycznej i fototerapii.

Więcej: https://uwr.edu.pl/prof-marcin-stepien-laureatem-nagrody-fnp/

 

jsz  


Innowacje