Konferencja Nauka i Biznes – wspólne wyzwania

10.11.2023
fot. Wydział Zarządzania AGH

Sztuczna inteligencja – klucz do rozwiązania wyzwań jutra” to główny temat tegorocznej edycji konferencji Nauka i Biznes – wspólne wyzwania. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada 2023 r. w Krakowie w formie hybrydowej. Organizatorami konferencji są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet w Bydgoszczy.

Celem konferencji, oprócz dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, jest stworzenie wspólnej platformy (B2B & S2B) łączącej naukę z biznesem, a co za tym idzie integrującej przedstawicieli środowisk nauki i biznesu. 

Spotkanie będzie składać się z dwóch części: naukowej i biznesowej. Oprócz prezentacji wyników badań naukowych i prowadzenia dyskusji w interdyscyplinarnym środowisku naukowców i praktyków zarządzania, obok tradycyjnych sesji panelowych odbywać się będą moderowane spotkania oraz networking z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu, przedstawicielami izb gospodarczych i władz lokalnych.

Więcej:
http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/index.html

jp


Nowoczesna gospodarka