Konferencja o Europejskim Paszporcie Kwalifikacji dla Uchodźców

29.07.2022
blog.refugee.info

W drugiej połowie września 2022 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), w porozumieniu z Radą Europy oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, planuje zorganizowanie konferencji o Europejskim Paszporcie Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR), połączonej z przeprowadzeniem rozmów z pierwszą grupą uchodźców, którzy zdecydują się o niego ubiegać w Polsce.

Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR) to specjalne międzynarodowe narzędzie umożliwiające weryfikację kwalifikacji uchodźców mimo brakującej lub niewystarczającej dokumentacji odbytego kształcenia. Pozwala ono wydać ustandaryzowany dokument objaśniający kwalifikacje, jakie uchodźca z dużym prawdopodobieństwem uzyskał w świetle dostępnych dowodów.  

Choć dokument ten nie jest formalną decyzją uznania kwalifikacji w danym państwie, zawiera wiarygodną informację,  która może być brana pod uwagę przy ubieganiu się o zatrudnienie, a także przyjęcie na studia, kursy dokształcające lub staże.

Więcej:
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications

jp


Wydarzenia