Polsko-niemiecki grant badawczy realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

28.07.2022
Arkadiusz Ziolek/ East News

Badaczki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) zrealizują w polsko-niemieckim zespole projektowym projekt „Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej. Studium porównawcze Polski i Niemiec”.

Dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. UEP, dr Monika Banaszewska i dr Aneta Chodakowska zdobyły dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Ich projekt będzie prowadzony we współpracy z Uniwersytetem w Kassel oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Projekt ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czym są media społecznościowe – pomostem pomiędzy obywatelami a państwem, platformą wymiany informacji, instrumentem polaryzacji poglądów, czy też źródłem konsensusu społecznego.

Zespół naukowców sprawdzi też, jaka jest rola mediów społecznościowych w zwiększaniu udziału społeczeństwa w życiu publicznym oraz jakie doświadczenia w zakresie ich wykorzystania posiadają władze samorządowe – czytamy w serwisie poznańskiej uczelni.

Więcej: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/polsko-niemiecki-grant-badawczy-realizowany-przez-katedre,a106105.html

 

jsz


Wydarzenia