Konferencja Physics of Magnetism 2023 w czerwcu w Poznaniu

17.03.2023
Dawid Tatarkiewicz/East News

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zapraszają na 17. Edycję międzynarodowej konferencji Physics of Magnetism – informuje uczelnia.

Odbywająca się cyklicznie konferencja stanowi okazję do poszerzenia wiedzy na temat najbardziej aktualnych badań dotyczących szeroko rozumianej fizyki magnetyzmu, materiałów magnetycznych, w tym również układów topologicznych, silnie skorelowanych elektronów, układów spinowych, spintroniki oraz potencjalnych zastosowań tych materiałów w rozwoju nowoczesnych technologii. 

Do Poznania przyjadą eksperci z całego świata, m.in. z USA, Czech, Francji, Austrii, Singapuru, Szwecji, Korei Południowej, Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii i Irlandii. Nie zabraknie również naukowców z Polski. Wykład inauguracyjny wygłosi J. Michael D. Coey z Trinity College Dublin. Jego wystąpienie „How can a magnetic field influence water” będzie dostępne dla szerokiej publiczności.

Więcej: https://www.fizyka.amu.edu.pl/wydarzenia/wydarzenia-wydzialu/konferencje/the-european-conference-physics-of-magnetism-2023

 

jsz 


Wydarzenia