Pierwsza Konferencja Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

16.03.2023
VIA CARPATIA

W dniach 29-31 marca 2023 r. odbędzie się Pierwsza Konferencja Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, która organizowana jest przez Politechnikę Lubelską. 

Przypomnijmy, że w skład sieci wchodzą trzy politechniki: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem konferencji jest rozwój regionów Polski Wschodniej i poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia, nauki i komercjalizacji, jak również promocja polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa. 

Ideą przedsięwzięcia jest natomiast stworzenie międzyuczelnianego systemu umożliwiającego wymianę wiedzy i doświadczeń oraz przenikanie się potencjałów wśród studentów. Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez integrację studentów i opiekunów zrzeszonych w kołach naukowych. 

jp


Wydarzenia