Konkurs za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

11.05.2023
Arkadiusz Ziolek/ East News

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosił XII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. 

W XII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 roku. 

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł brutto przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF. Kapituła może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5 000 zł brutto.

Prace można zgłaszać do 16 sierpnia 2023 r.

jp


Nowoczesna gospodarka