Węglokoks S.A. rozpoczyna współpracę z uczelniami Śląska i Małopolski

10.05.2023
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska oraz Węglokoks S.A będą współpracować. Podpisane przez partnerów listy intencyjne to początek działań, których celem jest przygotowanie kadr potrzebnych do rozwoju zakładów hutniczych – informuje Politechnika Częstochowska.

Węglokoks S.A. to silna marka zrzeszająca przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy. Realizowany przez spółkę projekt budowy nowoczesnej stalowni na terenie Rudy Śląskiej nie ma szans powodzenia bez stałego dopływu odpowiednio wykształconych fachowców.

– Przy tak dużych i ważnych dla całej gospodarki projektach inwestycyjnych, współpraca pomiędzy nauką a biznesem jest po prostu konieczna – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marek Wesoły podczas spotkania inaugurującego współpracę. 

Więcej: https://pcz.pl/aktualnosci/wspolpraca-dla-rozwoju-zakladow-hutniczych-398.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka