Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

02.05.2022
Arkadiusz Ziolek/ East News

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych zaprasza absolwentów i studentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego.

Patronami konkursu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PFR Portal PPK Sp. z o.o. oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Na zgłoszenie prac autorzy mają czas do 30 października 2022 roku. Prace będą podlegać ocenie Kapituły Konkursu. Autor najlepszej pracy licencjackiej otrzyma 3 000 zł, najlepszej pracy magisterskiej – 5 000 zł, a doktorskiej – 8 000 zł.

Do konkursu organizatorzy zapraszają autorów, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2021 roku a 30 września 2022 roku.

jp


Wydarzenia