Konsorcjum Naukowo-Techniczne „Zdrowe życie” powiększyło się o firmy z branży IT

26.04.2022
Artur Szczepanski/REPORTER

Firmy z branży IT: Angitia, Brontes Processing, Accessmedica i TechIntegra zostały przyjęte do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie”, którego jednym z celów jest tworzenie na Warmii i Mazurach nowej inteligentnej specjalizacji regionu „zdrowe życie”, czyli rozwijanie turystyki zdrowotnej.

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie” powstało we wrześniu 2021 r. i liczy 19 podmiotów. Oprócz Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, którego rektor, prof. Jerzy Przyborowski, jest przewodniczącym  komitetu wykonawczego, do Konsorcjum należą m.in. Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie i w Katowicach, Politechnika Śląska, Philips Polska spółka z o.o., Polski Komitet Paraolimpijski, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna.

Konsorcjum stawia sobie za cel ścisłą współpracę pomiędzy sektorami nauki i badań, przemysłu, rynku pracy i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym ze strategicznych zadań, oprócz utworzenia dla Warmii i Mazur specjalizacji „zdrowe życie”, jest również powołanie klastra zrzeszającego podmioty zainteresowane rozwojem turystyki zdrowotnej w regionie.

jp


Nowoczesna gospodarka