Książka Historyczna Roku

12.01.2021

Monografia „Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej w dobie wielkiego kryzysu (1930–1935) Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje”, autorstwa prof. Janusza Mierzwy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie oraz dr Joanny Dufrat i prof. Piotra Cichorackiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, została uznana Książką Historyczną Roku.

Publikacja ukazała się nakładem związanego z Instytutem Historii UJ Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica” i jest pionierską i kompleksową analizą zjawiska buntu społecznego w Polsce w dobie wielkiego kryzysu.

Nagroda Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego przyznawana jest za najlepszą publikację naukową z zakresu historii, bez podziału na epoki i specjalności. Została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

jp


Humanistyka