„Letnie kursy NAWA”

21.06.2021

W dniach 3-24 lipca 2021 roku odbędzie się letni kurs języka i kultury polskiej w ramach programu „Letnie kursy NAWA” organizowany w formule zdalnej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie,.

Celem kursu, kierowanego do studentów cudzoziemców, jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym – informuje UMCS.

Program kursu obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego (45 godzin), wykłady dotyczące polskiej historii, kultury i literatury (30 godzin) oraz zajęcia dodatkowe i integracyjne. Kurs odbywać się będzie na platformie UMCS  Ekursy.

Udział w kursie i wszystkich związanych z nim działaniach jest dla uczestników kursu bezpłatny. Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia