Literackie inspiracje „Robinsonem Crusoe” tematem projektu badacza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

09.01.2023
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Jakub Lipski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z wydziału literaturoznawstwa oraz dr Patrick Gill z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji realizują projekt poświęcony literackim reprezentacjom ciała w anglojęzycznych robinsonadach, tj. narracjach o rozbitkach inspirowanych Robinsonem Crusoe Daniela Defoe.

W ramach projektu, który uzyskał wsparcie Narodowego Centrum Nauki w programie Sonata badane są mniej znane, często zapomniane teksty literackie, w których pojawiają się zaskakujące przedstawienia cielesności. Rezultaty badań są systematycznie upowszechniane na konferencjach naukowych – informuje bydgoska uczelnia.

Przygotowywane publikacje, monografia oraz numer specjalny czasopisma naukowego, skupiają się na ideowych i formalnych implikacjach tych przedstawień. Wskazują, na przykład, na związek reprezentacji postaci hybrydycznych z XVIII-wiecznym dyskursem rasowym, a także na imperialne i antyimperialne konteksty przemian w kreacji postaci Piętaszka.

Więcej: https://robinsonades.ukw.edu.pl/jednostka/castaway-bodies

 

jsz


Humanistyka