Łódzkie Partnerstwo Akademickie

02.12.2022
Politechnika Łódzka

Rektorzy największych łódzkich uczelni podpisali deklarację zacieśniania współpracy w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego (ŁPA). Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w Akademii Muzycznej z udziałem władz miasta i regionu, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki oraz firm i organizacji gospodarczych.

Deklarację podpisali: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. uczelni – rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dr Przemysław Wachowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler, prof. uczelni – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rektorzy zadeklarowali „konsekwentne zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami dla dobra społeczności akademickiej, a także miasta, województwa oraz wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów w kraju i za granicą”.

jp


Szkolnictwo wyższe