Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zdigitalizował 10 000 okazów roślin

02.12.2022
URK

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (URK) realizowany jest projekt pod nazwą „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)”, finansowany przez Cyfrową Polskę.

W ramach tego projektu na Wydziale Leśnym URK zdigitalizowanych zostało 10 000 okazów roślin, które tworzą Herbarium KRFB; Herbarium Instituti Botanicae Silvestris (zarejestrowane w Index Herbariorum). 

Najstarsze okazy tworzące kolekcję naukową zostały zebrane i opracowane przez Profesora Stanisława Sokołowskiego pierwszego kierownika Katedry Leśnictwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stanowią one zbiór pochodzący z lat 20. i 30. XX w., który dał początek naszej obecnej kolekcji i od którego rozpoczęto tworzenie kolekcji Herbarium. 

Przygotowania do projektu polegające na wstępnej inwentaryzacji zgromadzonych zasobów zostały przeprowadzone we współpracy ze studentami URK, członkami Sekcji Bioróżnorodności Leśnej Koła Naukowego Leśników. Zbiory będą udostępnione w zasobach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), której Uniwersytet Rolniczy jest członkiem.

jp


Szkolnictwo wyższe