Lubelski Węgiel „Bogdanka” zacieśnia współpracę z lubelskimi uczelniami

19.09.2022
UMCS

Związek Uczelni Lubelskich podpisał list intencyjny o współpracy z Lubelskim Węglem (LW) „Bogdanka”, który zakłada m.in. realizację projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, a także promowanie najlepszych i proinnowacyjnych studentów w celu ułatwienia im startu na rynku pracy.

List intencyjny podpisali rektorzy czterech uczelni: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz członkowie Zarządu LW „Bogdanka”.

Bogdanka od lat współpracuje z lubelskimi uczelniami. Płaszczyzny naszej współpracy ze Związkiem Uczelni Lubelskich są dwie: edukacyjna i biznesowa. Zamierzamy tę naszą dotychczasową kooperację dalej rozwijać –  powiedział Artur Wasil prezes Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Zainicjowane porozumienie kładzie nacisk na rozwój kooperacji sektorów nauki i biznesu z wykorzystaniem potencjału naukowego i dydaktycznego jednostek wraz z maksymalizacją praktycznego jego zastosowania. 

jp


Nowoczesna gospodarka