Polska Agencja Kosmiczna zacieśnia współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu

21.09.2022
ARP

Transfer technologii z sektora kosmicznego do innych sektorów, kształcenie kadr, tworzenie nowych przedsiębiorstw i budowanie ekosystemu gwarantującego ich szybki rozwój oraz promocja polskiego sektora kosmicznego w Europie i na świecie – to główne założenia porozumienia o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) S.A. a Polską Agencją Kosmiczną. 

Ze strony ARP porozumienie podpisali: Cezariusz Lesisz, prezes ARP i Sebastian Dębski, wiceprezes. Polską Agencję Kosmiczną reprezentował prezes prof. Grzegorz Wrochna.

Współpraca przewiduje m. in. aktywny udział obu instytucji w takich projektach jak: program stażowy „Polish Space Fellowship Program”, cykl szkoleń ARP Space Academy, Konkurs na najlepszą pracę dyplomową POLSA, Studencka Konferencja Kosmiczna, Partnerstwo strategiczne przy tworzeniu centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce (ESA BIC Poland) czy współorganizacji wydarzeń promujących polski sektor kosmiczny za granicą.

jp


Nowoczesna gospodarka