Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych liderem polsko-kanadyjskiego projektu

09.12.2021

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest liderem konsorcjum polsko-kanadyjskiego projektu „Produkcja materiałów proszkowych przeznaczonych do wytwarzania przyrostowego metali i stopów wysokotopliwych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym”.

Celem projektu jest opracowanie materiałów w postaci proszków metali wysokotopliwych W-Re oraz Mo-Re przeznaczonych do wykorzystania w technologiach przyrostowych. Badacze zamierzają wykorzystać w produkcji opracowywanych proszków surowce uzyskane ze złomu/materiałów odpadowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku surowców krytycznych, takich jak wolfram (W), molibden (Mo) i ren (Re).

Wyniki posłużą do wprowadzenia na rynek nowych produktów w postaci sferycznych proszków W-Re oraz Mo-Re, oraz pozwolą na uzyskanie wiedzy dotyczącej tych materiałów z zakresu przetwarzania ich w palniku plazmowym oraz wytwarzania z nich elementów metodami LPBF (laser powder bed fusion) – czytamy w serwisie Instytutu.

Więcej: http://www.imn.gliwice.pl/articles/1155/lukasiewicz_-_imn_realizuje_nowy_projekt

 

jsz


Badania i rozwój Innowacje