Politechnika Łódzka koordynuje międzynarodowy projekt VRXanny

10.12.2021

Naukowcy z Polski, Hiszpanii i Estonii pracują we wspólnym projekcie nad wirtualnymi chill spotami, które mają pomóc studentom zmniejszyć stres. Powstanie też specjalna aplikacja VR (virtual reality), która posłuży jako trening relaksacyjny.

Koordynatorem innowacyjnego projektu VRXanny jest Politechnika Łódzka (PŁ), która pozyskała środki finansowe na realizację zadania z europejskiego programu Erasmus+, w ramach działania Partnerstwa Współpracy.

Jak wyjaśnia dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ, chill spoty zostaną zaprojektowane i umieszczone w taki sposób, aby wyeliminować hałas z zewnątrz i odizolować użytkownika od rzeczywistego środowiska. Efekt relaksacji będzie osiągnięty przy wykorzystaniu doświadczeń stymulacji multisensorycznej w środowisku VR.

W prace zaangażowani są m.in. psycholodzy z UŁ przygotowujący scenariusze ćwiczeń relaksacyjnych, które informatycy przeniosą do wirtualnej rzeczywistości.

jp


Innowacje Nauki techniczne