Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w konsorcjum projektu MIRIA

11.05.2023
projekt MIRIA

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych realizuje projekt MIRIA „Development of antimicrobial, antiviral, and antifungal nanocoatings for everyday surfaces”. Badania prowadzone przez 15. instytucji z 7. krajów mają na celu opracowanie nanopowłok przeciwdrobnoustrojowych o szerokim zakresie zastosowań – czytamy na stronie projektu.

W ramach projektu opracowane zostaną nanopowłoki, które znajdą swoje zastosowanie w szpitalach i innych środowiskach, w których poważnym problemem są zakażenia krzyżowe i ryzyko infekcji wywołanych przez patogeny, m.in. SARS-CoV-2. Konsorcjanci przewidują, że nanopowłoki zostaną wprowadzone na skalę pilotażową i w 3 lata od zakończenia projektu wejdą na rynek. 

Efekty badań wpłyną na zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio (poprzez tworzenie bezpiecznych środowisk publicznych), jak i pośrednio (poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID oraz zmniejszenie absencji chorobowej w pracy i patologii psychicznych).

Więcej: https://www.miriaproject.eu/

 

jsz


Medycyna i biotechnologia