Studentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego stypendystką Ministra Zdrowia

11.05.2023
Pomorski Uniwersytet Medyczny

Aleksandra Gołąb studentka czwartego roku kierunku lekarskiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zdobyła stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2022/2023. 

Stypendystka jest współautorką 12 publikacji oraz referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych, o łącznym wskaźniku Impact Factor wynoszącym ponad 29 punktów. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest wpływ zaburzeń homeostazy, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń hemostazy wśród pacjentów kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Od pierwszego roku studiów związana jest z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz Krakowskim Centrum Badań i Technologii Medycznych, w którym obecnie jest zatrudniona jako wolontariusz. W 2022 r. uczestniczyła w misji medycznej w Tanzanii w ramach projektu Doctors Africa – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/studentka_pum_stypendystk_ministra_zdrowia

 

jsz


Medycyna i biotechnologia