Łukasiewicz – PORT liderem międzynarodowego projektu UE w celu przeciwdziałania dezinformacji

05.12.2023
Fot. Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM/EAST NEWS

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako lider międzynarodowego konsorcjum, otrzymał grant z programu Horyzont Europa na projekt SAUFEX (Secure Automated Unified Framework for Exchange) mający na celu opracowanie nowych sposobów przeciwdziałania manipulacji informacyjnej. Wysokość dofinansowania to 3 mln euro.

Projekt SAUFEX przyczyni się między innymi do opracowania modeli przeciwdziałania dezinformacji zagrażającej zdrowiu populacji. Kierowane przez Łukasiewicz – PORT konsorcjum składa się z organizacji akademickich, technologicznych i analitycznych z Finlandii, Litwy, Niderlandów i Polski 

Łukasiewicz – PORT zapewni wiedzę specjalistyczną niezbędną do opracowania zaawansowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji poprzez partnerstwo z ukraińskimi specjalistami w dziedzinie uczenia maszynowego i rozwoju oprogramowania z OSavul, firmy tworzącej oprogramowanie służące przeciwdziałaniu dezinformacji pojawiającej się w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Więcej: https://port.lukasiewicz.gov.pl/lukasiewicz-port-liderem-miedzynarodowego-projektu-ue-w-celu-przeciwdzialania-dezinformacji/

 

jsz


Innowacje