Matematyka na Akademii Górniczo-Hutniczej z Certyfikatem Doskonałość Kształcenia

17.03.2023
EAST NEWS

Kierunek Matematyka prowadzony na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej (AFH) w Krakowie został wyróżniony Certyfikatem Doskonałość Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”. Decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przyznany certyfikat jest wynikiem pozytywnej oceny zawartej w raporcie zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej i potwierdza najwyższą jakość studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na tym kierunku.

To wspaniałe wyróżnienie i docenienie naszych starań, aby oferta edukacyjna Wydziału Matematyki Stosowanej stała na najwyższym poziomie. Liczymy, że możliwość posługiwania się tym certyfikatem do końca roku akademickiego 2028/2029 przysłuży się promocji kierunku matematyka oraz naszego wydziału – powiedział dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH.

jp


Szkolnictwo wyższe