Delegacja Azerbejdżanu i Turcji na Uniwersytecie Warszawskim 

17.03.2023
UW

Władze Uniwersytetu Warszawskiego (UW) spotkały się z przedstawicielami instytucji azerskich i tureckich. Prowadzone rozmowy dotyczyły pogłębiania współpracy w zakresie wymiany studentów i nauczycieli akademickich.

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, spotkał się z Gunway Afadiyevą, prezeską Międzynarodowej Fundacji Kultury i Dziedzictwa Turcji, Etibarem Abdullayevem, zastępcą dyrektora ds. misji Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz prof. Ayadan Khandan, dziekan Wydziału Orientalistycznego Państwowego Uniwersytetu w Baku.

Uniwersytet Warszawski jest otwarty na współpracę z uczelniami w Turcji i Azerbejdżanie, szczególnie w zakresie wymiany akademickiej w takich dyscyplinach jak m.in. zarządzanie, ekonomia, nauki o polityce, historia czy naukach inżynieryjno-technicznych. Osoby przyjeżdżające na Uniwersytet w ramach wymiany studenckiej mają możliwość poznania tutejszej kultury i zasad prowadzenia biznesu, aby później móc kontynuować współpracę z naszym krajem po ukończeniu studiów – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

jp 


Szkolnictwo wyższe