Warszawski Uniwersytet Medyczny utworzy ośrodek szkoleniowy medycyny ratunkowej w Ukrainie

16.03.2023
WUM

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) prof. Zbigniew Gaciong oraz prof. Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, podpisali porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki.

Rektor i prodziekan WNoZ pojechali do Iwano-Frankiwska przekazać m.in. trenażery do nauki tamowania krwotoków oraz inny sprzęt, który zostanie wykorzystany do szkolenia lekarzy i medyków. Ci z kolei będą udzielać pomocy poszkodowanym podczas działań wojennych.

Umowa, którą podpisali na miejscu, zakłada stworzenie ośrodka szkoleniowego w Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankiwsku. W ramach porozumienia możliwa będzie współpraca w zakresie szkolenia kadr medycznych z medycyny pola walki, a także wsparcie sprzętowe. 

jp


Szkolnictwo wyższe